donderdag 26 november 2015

De derde geldstroom: lekker bezig

Het is een veel gehoord argument in discussies rondom cultuur en (publieke) financiering. Ga op zoek naar een derde geldstroom, wees ondernemend(er). Achterliggende gedachte is vaak dat dan de subsidie die een overheid verstrekt wel verminderd kan worden. Zo'n argument of aanmoediging wordt naar mijn idee vaak veel te gemakkelijk gebruikt, zonder enige kennis van zaken of betreffende instelling wel geschikt is om makkelijk een derde geldstroom aan te spreken. Of dat de vermindering van subsidie zomaar in dezelfde mate op te vangen valt door 'ondernemend' te zijn. Ik kreeg een tijdje geleden het impliciete verwijt dat onze bibliotheek niet ondernemend en innovatief genoeg was. En ik kreeg daarbij de vraag of ik wel eens over het introduceren van horeca had gedacht. Want daarmee kon ik vast onze eigen inkomsten wel opkrikken. Op zo'n moment moet ik echt op mijn lippen bijten.... diep ademhalen en dan de uitnodiging doen aan dit raadslid dat als hij een horeca-ondernemer kent die de korting van anderhalve ton op onze subsidie door middel van een goede horeca in de bibliotheek kan opvangen, ik mij aanbevolen houd voor contact met deze persoon. Ik zal hem/haar met open armen ontvangen!

Natuurlijk zijn er mooie voorbeelden in het land van succesvolle ondernemende instellingen, zo lukt het Naturalis om via crowdfunding de financiering voor de Tyrannosaurus Rex rond te krijgen.Ik weet zeker dat ook een aantal (grote) bibliotheken zoals Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Haarlem en ik vergeet er vast een paar, extra geld binnen weten te halen met hun horeca en verhuur. Chapeau! (Doen wij overigens ook). Tegelijkertijd durf ik de stelling aan dat het in de meeste gevallen om een aanvulling gaat van inkomsten, geen vervanging van subsidie. Want je plust maar niet zo maar even dit soort grote bedragen bij op je reguliere geldstroom.
Het Rijksmuseum en andere (grote) musea lukt het vaak om via fondsen of particuliere weldoeners mooie projecten te realiseren. Ook verschillende bibliotheken weten via fondsen en prijzen geld binnen te halen voor projecten. Bibliotheek Utrecht heeft volgens mij met de andere 3 grote steden een grote ESF subsidie binnen weten te slepen, en ook de PSO's lukt het vaak om groot projectgeld binnen te slepen.
Windmolens;Wikipedia commons

En precies daar zit de crux! Het gaat om projecten. En die zijn mooi, en nodig, want daarmee kun je dingen in beweging brengen. Maar ze zijn er niet voor bekostiging van je reguliere bedrijfsvoering. Die zul je toch echt met die eerste twee geldstromen moeten bekostigen. Subsidie en eigen inkomsten. En die eigen inkomsten omhoog krikken dat lukt niet zo maar. Er is prijselasticiteit (zoals dat zo mooi heet) in wat je voor je reguliere producten kunt vragen. Bij te hoge kosten haken teveel mensen af en schiet je jezelf in de voet. Nieuwe producten ontwikkelen kost tijd en dus geld. Waarbij je dan zelfs nog het risico loopt dat als je dat doet je het verwijt krijgt dat je marktverstorend bezig bent, of dat wat je nu aan het doen bent nou echt niet de taak is van de bibliotheek.

Voordat dit nu een klaagverhaal gaat worden, niet helemaal mijn stijl ;-) dan nu het goede nieuws. Er valt wel geld binnen te halen voor projecten. Ja, dat kost tijd, en aandacht, en vrijmaken van mensen en denkkracht. We hebben die handschoen die de politiek ons heeft toegeworpen opgepakt. In bibliotheek Kennemerwaard hebben we sinds 2010/2011 een eigen adviseur projectfinanciering, een fondsenwerver zo je wilt. Deze medewerker heeft korte lijnen met onze productontwikkelaars, met onze accountmanagers en consulenten die op de vernieuwing zit. Ze gaan samen zitten, de ontwikkelaar vertelt wat hij/zij van plan is, en onze adviseur gaat vervolgens aan de slag om te kijken of er ergens nog niet een potje of fonds is waarmee extra financiering kunnen binnenhalen. Ze weet heel goed hoe ze projecten zo moet omschrijven dat ze passen binnen de regels van overheden of fondsen. En inmiddels is ze er heel goed in geworden. Eind 2013 hadden we zo rond de € 73.000,- aan projecten op onze balans staan, eind 2014 was dat al opgelopen naar € 118.000,-. Voor 2015 hebben we inmiddels bijna € 170.000,- aan projectfinanciering binnen weten te halen. Dat is al flink hoger dan de doelstelling van € 150.000,-- die we hadden voor dit jaar.

Dat niet alles altijd lukt mag ook duidelijk zijn. Even voor jullie beeld: er zijn ter waarde van € 544.630,- aan projecten her en der ingediend. Maar het loont om een (eigen) fondsenwerver te hebben die goed op de hoogte is van waar de potjes met geld te halen zijn. En het mooie is dat we met de projecten heel veel vernieuwing kunnen realiseren, nieuwe dingen uitproberen die als ze succesvol zijn ook toegevoegd worden aan onze dienstverlening. Waarmee we dan extra inkomsten kunnen genereren en dus onze eigen inkomsten kunnen verhogen op termijn. Dus hoera voor onze Miranda! Voor 2016 mikken we op zeker € 175.000!

dinsdag 10 november 2015

Overdie, een kleine geschiedenis

We zijn met onze vestiging Overdie genomineerd voor de beste bibliotheek van Nederland. We zijn er apetrots op dat we de shortlist (opnieuw) hebben gehaald. Nu heb ik niet de verwachting dat we de hoofdprijs gaan binnen halen, want geduchte andere kandidaten. Maar net zoals ik alle andere keren vond dat we al gewonnen hadden op voorhand (Alkmaar Centrum, meest duurzame bibliotheek, Heerhugowaard Centrum), vind ik dat nu ook. Ik zal uitleggen waarom.

Overdie is een zogenaamde 'Vogelaarwijk'. Een diverse bevolking van immigranten, eerste, tweede en derde generatie, gemengd met een autochtone bevolking variërend van woonwagenbewoners tot bemiddelde middenklasse. Een boeiende mix. In deze wijk stond tot de helft van de jaren tachtig een filiaal van de bibliotheek. Dat filiaal sneuvelde in een bezuinigingsronde, te weinig lezers, te weinig gebruik, en men kan wel naar het centrum. Voor de scholen werd enig soelaas geboden in één keer per week anderhalf uur een bibliobus. Programma's als de Bibliotheek op School bestonden niet.

Het was denk ik ergens eind 2007 dat ik door het toenmalig afdelingshoofd van de gemeente Alkmaar gevraagd werd of ik niet eens in gesprek wilde met het bestuur van het wijkcentrum over samenwerking. Zelden ben ik zo warm ontvangen. Wat een enthousiasme bij het bestuur. Dat het zo belangrijk was dat kinderen konden lezen, dat ze zo graag weer een vaste, eigen vestiging van de bibliotheek wilden. En of dat niet gerealiseerd kon worden. Er gingen niet eens zoveel gesprekken overheen, een paar gesprekken met de gemeente over een projectsubsidie en intern, en we gingen aan de slag. Binnen een paar maand hadden we een lokaaltje op de eerste verdieping in het wijkcentrum ingericht als bibliotheek. Als wij er niet waren dan werd het door andere huurders gebruikt. Zo kon het wijkcentrum de ruimte efficiënt inzetten. Het gaf wel eens gedoe, dat gaat zo als je een dak samen deelt. Biljarters die met een keu in de hand de kinderen achterna zaten die, omdat de bibliotheek nog niet open was, rondom de biljarttafel liepen te hollen. Maar daar kwamen we na gesprekken altijd wel weer uit.

Ondertussen was het wijkcentrum bezig met nieuw- en verbouwplannen. Dat was een langdurig proces. Nieuwbouw bleek niet mogelijk, wel verbouw. En of wij alsjeblieft wilden blijven, en waar we dan wilden zitten. Fijn als je zo gewaardeerd wordt dat je mee mag denken. We wilden op de begane grond met een zichtlocatie. Dat is gelukt. Vanaf november 2014 zijn we nu gevestigd op de begane grond met een jeugdbibliotheek. Het ziet er prachtig uit, en ook het verbouwde wijkcentrum ziet er geweldig uit. Gastvrij en uitnodigend. Onze medewerkers en bezoekers vertellen dan ook niet voor niets trots over wat ze allemaal doen en waarom Overdie moet winnen.

Dat stenen omhulsel zijn we heel erg blij mee, nog blijer zijn we met alle vorderingen die we in en vooral met de wijk maken. Niet alles lukt meteen. De ruime openingstijden die we graag wilden door tijdens de ochtend open te zijn met een half schuin oog toezicht van de beheerder is nog niet gelukt. Daar moeten we nog verder over praten. De samenwerking met de scholen gaat heel erg goed. Op een aantal scholen in de wijk hebben we een leesconsulent, en de kinderen komen graag naar de bibliotheek ook al hebben ze op school ook een collectie. We hebben hele leuke projecten met de ouderkamers van de scholen o.a. "Lezen in de keuken". Er zijn contacten en activiteiten met de moskee en met groepen in de wijk die met ons samenwerken. Boekenpret en voorleesprojecten voor ouders die geen leestraditie hebben hebben voet aan de grond in de wijk. Met de andere huurders van het wijkcentrum wordt gekeken of we samen dingen kunnen doen. Niet alles tegelijk, niet alles heeft gelijk resultaat. Het begint met het gesprek. Er is een leeskring voor beginnende volwassen lezers, we lezen voor en we organiseren activiteiten samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kortom het sprankelt en bruist in en buiten de bibliotheek. Doordat we daar zitten, weten mensen uit de wijk ons makkelijker te vinden en benaderen ze ons ook makkelijker.

Of we winnen op 27 november? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat Overdie en haar bewoners, onze bibliotheek in zijn geheel heeft gewonnen met deze levendige vestiging! Een aanwinst voor de wijk, en wat de wijk Kennemerwaard brengt is een aanwinst voor ons bibliotheekwerk!

vrijdag 23 oktober 2015

Innovatieraad, stand van zaken

Al weer meer dan een maand geleden (17 september) kwam de Innovatieraad bij een. Onze nieuwe contactpersoon bij de Koninklijke Bibliotheek, Grietje Smit stelde zich voor en vertelde iets over haar voorgeschiedenis. En daarna hebben wij ons allemaal keurig aan haar voorgesteld.

Na wat gebruikelijke zaken zoals het bespreken van het verslag van de vorige keer, hebben we het onder ander gehad over hoe wij als Innovatieraad aankijken tegen onze rol. Hoe is onze opdracht geformuleerd, en hoe kunnen we die het beste uitvoeren?
We willen werken vanuit de oude doelstelling. Belangrijk is dat we bespreken wat onze focus en de kerntaak is. Waar gaan we naar toe en wat kan er als neventaak bij en wat niet. Er wordt een aantal aandachtspunten benoemd: inzetten van het budget; innovatieklimaat bevorderen; delen van de ideeën en zorgen dat ze bekend zijn; inspireren; faciliteren en ook zelf laten doen; transparante werkwijze en procedures.

Communicatie en verwachtingenmanagement zijn belangrijk. We hebben het afgelopen jaar gezien dat daar scherper op gestuurd kan worden. Het budget dat de innovatieraad jaarlijks te verdelen heeft bedraagt € 100.000,=. Het geld is vooral bedoeld als extra ondersteuning voor wat kleinere projecten die de potentie hebben om uit te groeien tot iets dat breed in het land gebruikt kan worden. De innovatieraad heeft niet de middelen om projecten organisatorisch verder te helpen, wat we wel kunnen is adviseren, doorverwijzen, contacten en verbanden leggen met organisaties die een project kunnen 'adopteren'. De innovatieraad is er niet om projecten 'te vermarkten'.

Visie op knelpunten: het niet strak uitvoeren van projecten, mislukken van projecten, de kwetsbare positie van innovators in organisaties. Een volgende vergadering gaan we het daar verder over hebben. Maar alvast een schot voor de boeg: We hebben gezien dat bij het indienen van een projectplan voor financiële support van de innovatieraad de praktijk soms weerbarstiger is. Gaandeweg een project blijkt dat de vraag heel anders is dan van te voren ingeschat. Als innovatieraad vinden we dat dit er niet toe moet leiden dat een project in de afhandeling afgekeurd wordt. De praktijkervaring van dit soort projecten die bijgestuurd kunnen worden, al doende lerend, vinden wij juist heel erg belangrijk voor het innovatieklimaat in bibliotheken.  Daarnaast willen we kijken of we iets zouden kunnen doen aan de positie van innovatieve mensen. We hebben de indruk dat innovatieve medewerkers soms ook erg onder vuur liggen in hun eigen organisatie. Hoe kun je medewerkers een bepaalde weerbaarheid mee geven, en wat kun je directies meegeven om hun medewerkers voldoende te kunnen 'beschermen'.

Daarnaast hebben we de voortgang van een aantal lopende projecten besproken. Ik licht er hier twee uit die ook een persoonlijke toelichting kregen van de indiener:
Raspberry Pi door Jolanda Kreuk van bibliotheek Kennemerwaard. Dit project was bedoeld om aan de slag te gaan met minicomputers voor kinderen (programmeren).
Bij het ontwikkelen van het plan is gekeken waar de vraag ligt. Bijeenkomsten voor algemeen publiek waren succesvol, naast algemeen geïnteresseerden ook veel animo van het (basis)onderwijs.
Doel van het project: basiskennis programmeren, voor kinderen en ook volwassenen.
Basiscursus Linux start in januari.

Op basis van dit initiatief kwamen er vragen uit onderwijs. Algemene vragen, activiteiten, tijdens de kinderboekenweek en op school. Voor scholen en BSO is iemand aangesteld. Er is gevraagd dit door te zetten, resulterend in een leerkrachtenbijeenkomst en samenwerking met het lokale Fablab. Traject is uitgebreid naar 21st centuryskills.
Onder leerkrachten, van verschillende scholen, is grote informatiebehoefte, nieuwsbrief, consulenten zijn aan de slag op scholen, bso en in de bibliotheek rond 21st centuryskills (mediawijsheid en programmeren). Het project is nog niet klaar. Er is nu veel informatie en ervaring opgedaan, die wordt nu lokaal (onder collega's) gedeeld. Verder wordt er een presentatie gegeven op het Bibliotheekcongres, wordt in Kenniscirkels in de provincie informatie gedeeld, en ligt er een link met diverse bibliotheken die hier ook mee bezig zijn (FryskLab, De Kennismakerij). Ook internationaal blijkt er belangstelling en zijn er contacten gelegd naar aanleiding van een bezoek aan NextLibrary in Aarhus. De Innovatieraad (en ik heb alleen maar geluisterd ;-) is enthousiast over dit initiatief, het sluit heel goed aan bij de 21st century skills. Het daagt niet alleen onze bezoekers uit, maar vooral ook de medewerkers van de bibliotheek om te leren door er mee aan de slag te gaan. 

Online Workshop door Jan de Waal.
Jan vertelt over de workshop die hij dit jaar online heeft aangeboden. Een soort krakercompetitie, maar dar gericht op digitale bronnen. Alles wat gedaan is staat online, op de website van het bibliotheekblad. Het is een omvangrijk programma, huiswerk voor deelnemers, bestaande uit ingewikkelde zoekvragen. De online workshop is bedoeld om bibliothecarissen via online opdrachten beter te leren zoeken in digitale bronnen. Er is geen wedstrijdelement. Gekozen is voor tools die al beschikbaar zijn: een Googleomgeving en de website van het bibliotheekblad. Het is echt een instrument om kennis en kunde van het 'ouderwetse', maar immer actuele bibliothecarisvakwerk op peil te houden en nieuw elan te geven. De Innovatieraad erkent nut en noodzaak van zo'n training, maar vindt het de verantwoordelijkheid van lokale bibliotheken om dit als training aan hun medewerkers aan te bieden, dan wel verplicht te stellen. We hebben Jan dan ook aangeraden op bv bij SPN zijn idee neer te leggen. Wij denken dat het daar beter past, als een onderdeel van het scholingsaanbod dat daar ontwikkeld wordt.

Aan het eind hebben we afscheid genomen van Johan Stapel en Adeline van den Berg, onze bevlogen begeleiders, ondersteuners, harde werkers en mede discussiegenoten namens het SIOB/B.NL/KB het afgelopen jaar. Jammer dat zij iets anders gaan doen, fijn dat we een vervanger hebben in de persoon van Grietje Smit.dinsdag 14 juli 2015

Wijze lessen van Seth Godin

Ik volg al een tijdje het blog van Seth Godin. Niet altijd kan ik iets met zijn overdenkingen, maar dat zal vast met de lezers van mijn blog ook zo zijn ;-) Een tijdje geleden had Seth een blog over hoe je ideeën in een organisatie een goede voedingsbodem kunt geven, en welke rol je daar als directeur in kunt hebben. Daar benoemde hij een aantal stevige aandachtspunten voor medewerkers en directeuren die ik graag (in rood min overdenkingen daarbij) met jullie deel.

Seth benadert veranderingen graag alsof het om marketingacties gaat. De principes van marketing zijn wat hem betreft goed toepasbaar op je organisatie. Hij geeft tips hoe je daar als medewerker of directeur/leidinggevende gebruik van kunt maken wanneer je verandering wilt.

Het gaat volgens Seth om de perceptie, die indruk of de impact die je wilt maken.
* Permissie: Hiermee bedoelt Godin niet dat je permissie zou moeten hebben, maar meer of het je 'gegund' wordt. Ben jij iemand waarna geluisterd wordt, vinden collega's het interessant om van je ideeën te horen, zijn ze er nieuwsgierig naar? En als dat niet zo is, hoe zorg je er voor dat wat jij te vertellen hebt interessant voor ze wordt?
Nou dat is natuurlijk een leuke vraag voor een directeur, wordt er wel naar mij geluisterd. Een lekkere realitycheck ;-) Nu denk ik dat er over het algemeen wel naar mijn ideeën geluisterd wordt, maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om te weten wat onze medewerkers er van vinden. Dat helpt me namelijk in het scherpen van ideeën en maakt de plannen over het algemeen beter.
* Ideavirus: Breng jij je ideeën verder in de organisatie? En worden ze ook verder gebracht, ben jij niet de enige die met je goede idee op pad gaat? Hoe zit dat met de betrokkenheid van je collega's op de plannen? Hebben ze het er ook over als jij er niet bij bent?
In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat ik meer van de ideeën binnenbrengen ben, of over de schutting gooien als je het negatief wilt zien;-) Met een collega ergens op bezoek en dan vervolgens gaat de collega er mee aan de slag. Waar nodig leg ik het bij een leidinggevende neer, of bij een ambtenaar als ik denk dat er bij de gemeente nog wat draagvlak moet komen. Het komt ook wel voor dat ik zelf eerst een plannetje uitwerk, maar meestal gaat het dan om de grote lijnen en niet om de uitvoering zelf. Goede ideeën die door een ander onder mijn aandacht worden gebracht breng ik wel graag verder, door te kijken of we ergens uren of budget vrij voor kunnen maken, of ergens een potje met geld aan kunnen boren. 
* Je verhaal: Achtergrondgegevens zijn natuurlijk heel belangrijk, en het initiatief op zichzelf. Maar past het bij het verhaal van je organisatie en bij de mensen die bij je organisatie werken? Heb jij het bijvoorbeeld over kosten of over winst, terwijl de organisatie meer gericht is op maatschappelijke impact (of andersom). Stuur je dan wel de juiste boodschap de organisatie in? Ga je dan je beoogde verandering wel bereiken? Een belangrijk element waar je als verteller van het verhaal wel rekening mee dient te houden, en wat vaak over het hoofd wordt gezien.
Een scherpe vraag die Godin stelt. Ik ben snel geneigd om ergens een kans in te zien, en kan een idee ook wel 'passend' praten in één van onze programmalijnen. Die programmalijnen hebben als achterliggende motivatie het maatschappelijk effect. Tegelijkertijd ben ik ook wel zo reëel om in gesprekken met medewerkers aan te geven dat het noodzakelijk is om inkomsten te genereren met onze activiteiten. De verandering bij Kennemerwaard moet op beide elementen van de vraag van Godin plaats vinden. Er moet meer inkomstenbewustzijn komen én er moet meer tijd en aandacht komen voor het uitvoeren van de programmalijnen. Overigens wat mij betreft met de prioriteit op het laatste, en dan komt daarna het eerste ook aan de orde. 
veranderingsprocessen www.c2m-management.nl

* Bijzonder: Doe je iets wat zo bijzonder is dat het noodzakelijk is om er over te praten?
Hah! Jazeker doen wij bij Kennemerwaard iets bijzonders ;-) We proberen nieuwe dingen uit zoals programmeren voor kinderen, mediawijsheidslessen voor pubers, taal- en leescafé's, lezen in de keuken, leeskring voor beginners. Dag en Dauw, duurzaamheidscommunities laten ontstaan, erfgoedprogramma's,  lees- en mediaconsulenten op (basis)scholen etc. etc. Heel veel dingen zijn misschien voor collega-bibliotheken niet bijzonder, want het gebeurt op meer plekken in het land. Maar voor onze medewerkers is het belangrijk dat ze van elkaar weten wat ze doen, waar ze enthousiast van raken. Door die kennis eerst onderling te delen kunnen ze allemaal stuk voor stuk optreden als ambassadeur van de bibliotheek. Want het de goede boodschap verkondigen begint intern in je organisatie, en dan raken medewerkers hopelijk zo geïnspireerd dat ze op verjaardagen trots vertellen over wat de bibliotheek tegenwoordig allemaal doet.
* Clans/groepen: Wie zit er in je 'team'? Niet omdat ze hiërarchisch gezien bij jouw team horen, maar omdat ze met je mee willen doen. Zijn de mensen die bij je 'team' horen degene die geleid willen worden, en degene die willen helpen om de organisatie te veranderen omdat zij denken dat de richting die je in wilt slaan de juiste is?
Wat ik leuk vind van onze organisatie is dat we vrij veel medewerkers hebben die wars zijn van hiërarchie. Die lopen bij een MT-lid naar binnen omdat ze even willen sparren. Die weten dat ze altijd een beroep op mij kunnen doen op het moment dat ze ergens naar binnen willen komen met een goed idee. Wat dat betreft denk ik dat er heel veel van onze medewerkers in 'het' team zitten. (Ik wil niet spreken van 'mijn' team, want de organisatie bestaat gelukkig uit veel meer mensen dan mijzelf die willen veranderen omdat ze de noodzaak er van in zien, en omdat ze er plezier aan beleven!). 
* Verspreiding van ideeën: Breng jij je ideeën bij de 'early adopters' en zorg je ervoor dat zij door met het idee aan de slag te gaan het idee breder in de organisatie draagvlak krijgt? En zorgen zij er voor dat uiteindelijk de ideeën door de meerderheid begrepen en uitgedragen wordt?
We hebben de goede gewoonte in Kennemerwaard om met onze plannen intern 'de boer' op te gaan. Het MT zit niet in een kamertje in een ivoren toren ideeën te bedenken en kondigt vervolgens vervolgens per decreet aan wat het nieuwe beleid is. We praten veel met elkaar. Aan de koffietafel, tijdens teamoverleggen, werkoverleggen, tijdens de zogenaamde 'roadshows'. Dan zie ik dat ideeën ook rijpen, input van medewerkers brengt het idee verder en men helpt elkaar om verder te komen. Het is dus niet zo dat ik dat doe, maar dat het een redelijk natuurlijk principe is wat in onze organisatie aanwezig is. Overigens vaak wel aangejaagd door een leidinggevende als het om een grotere groep van medewerkers gaat, maar onderling weten collega's elkaar goed te vinden om zaken af te stemmen, door te praten etc.
Dan eindigt Godin met de opmerking dat interne marketing begint met nadruk. Weet wat je wilt bereiken, welke boodschap je wilt overbrengen. En wees daar net zo alert op alsof je een product extern op de markt wilt brengen. Elke memo, email en presentatie die je intern doet of verstuurt is een marketingactie en moet je als zodanig behandelen.
Ik ga denk ik de tekst van mijn email-handtekening aanvullen met het motto van ons meerjarenbeleidsplan ;-) Dat is alvast een begin.

dinsdag 30 juni 2015

Vandaag was/is weer 'zo'n' dag

Je hebt van die dagen dat je agenda vol zit met afspraken en dat je aan het eind van de dag je afvraagt wat je nu hebt gedaan. Vandaag zal niet zo'n dag zijn. Vandaag had ik drie afspraken, en met dit technisch weer kon ik er ook nog heerlijk op de fiets heen.

Het begon met een afspraak met de directeur van de WNK, de sociale werkplaats hier in de regio. Bij uitstek een plek waar je als bibliotheek op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid binnen wilt zijn. Ik was er samen met Maria Sabel, onze onvolprezen, altijd bevlogen regiocoördinator Lezen en Schrijven en accountmanager laaggeletterdheid.  We hebben persoonlijke verhalen met elkaar uitgewisseld, de passie voor ons vak, sociale betrokkenheid. Het gesprek eindigde met een wederzijds aanvoelen van mogelijkheden en onmogelijkheden, en met een belofte om te zoeken naar kansen en de wil om ze te willen vinden.

Daarna fietste ik door naar Heerhugowaard, naar het Johannes Bosco van het Trinitas college. Ondersteund door Jolanda Kreuk en Rita Smedinga hadden we daar ook een afspraak met de directeur. Afgelopen schooljaar heeft bibliotheek Kennemerwaard proef gedraaid met lessen "Hoe gedraag je je op het internet en social media". 64 lessen maar liefst werden door ons verzorgd. En dat smaakte naar meer. Niet alleen bij ons, maar ook bij de school en bij de gemeente. Er is de afgelopen jaren nogal eens wat gedoe geweest met knokkende jongeren die elkaar via de social media opriepen. De gemeente wilde dat aanpakken, en ging naast op de handhaving te gaan zitten ook op zoek naar manieren om preventief hier iets op te vinden. En toen kwamen ze, na enige omzwervingen bij ons terecht. De gemeente wil graag dat wij nu in het programma "Veilig puberen" een bijdrage leveren.

Wat we dus nu gaan doen het komend schooljaar is het volgende: een workshop oid verzorgen op een ouderavond over keuzes op internet en social media, 10 dingen voor docenten (gebaseerd op 23 dingen) én een mediacoach leveren die tijdens de mentorlessen de lessen die in de brugklas zijn gegeven op het gebied van social media gaat opfrissen. Deze mediacoach wordt dan ook ingeschakeld bij het opstellen van een sociaal veiligheidsplan van de school. WAUW! Daar ben ik  hardstikke trots op dat onze mensen dit met hun pilot hebben bereikt!

En dan als eind van de dag aanschuiven bij een meeting en presentatie van Boer tot bord. Dat past mooi in ons programma Duurzaam Doen! De opkomst viel door het mooie weer misschien wat tegen, maar wel vertegenwoordigers van de lokale politiek en de wethouder Duurzaamheid. En complimenten van de mensen van Boer tot Bord, dat het zo fijn was dat het in de bibliotheek kon.

Zo'n dag was het dus...... en dan heb ik de avond nog in het verschiet ;-)

vrijdag 26 juni 2015

Wat heeft de Innovatieraad besproken in mei

Zoals gebruikelijk geef ik een korte inkijk op wat er tijdens de laatste vergadering van de Innovatieraad is besproken. Die was 21 mei, en het verslag liet helaas iets op zich wachten doordat andere zaken voorrang kregen.
We hebben als Innovatieraad mede tot taak het creëren van draagvlak voor innovaties. Wij vinden het belangrijk om allerlei aspecten van innovaties te delen en te bespreken met ‘het land’; ook de KB vindt dit belangrijk. In het najaar zal er daarom een innovatieweek worden georganiseerd, waar ook de innovatieraad een aantal sessies aanbiedt, zoals bijvoorbeeld de welbekende innovatiedoedag en een kennisdeeldag over fablabs in de bibliotheek. De datum wordt 19 tot 23 oktober, dus “Save the Date!”
Naast het nadenken over de Innovatieweek hebben we een aantal lopende of afgeronde projecten besproken. DOKLab heeft een rapport gemaakt over hoe MOOC’s  in bibliotheken worden gebruikt. En of er kansen op dit terrein liggen. Wij als Innovatieraad roepen bibliotheken op om met cursussen die online beschikbaar zijn, zoals bv HEMA cursussen een combinatie te maken met cursussen “in real life”  met bibliotheekcursussen. Zijn er bibliotheken die dit al doen, of hebben gedaan, of zijn er die daar wel mee aan de slag zouden willen? De Innovatieraad denkt dat de combinatie van MOOC en een “fysieke” component voor lokale bibliotheken, het zogenaamde ‘blended learning’ goede mogelijkheden en kansen biedt. Meld je als je ervaring of plannen hebt!
Verder hebben we van gedachten gewisseld over welke onderwerpen we het komende jaar zouden willen bespreken, en waar we aandacht in projecten voor zouden willen hebben. De volgende zaken kwamen voorbij: de makersbeweging, community building, ruilbibliotheken, sociale innovatie en empowerment van de branche; ondernemerschap

Bibliotheek Drachten kwam ook nog langs om ons bij te praten over de voortgang van hun project “Beleef het in de bieb”. Beleef het in de bieb (een voortbouwen op de Beleefbibliotheek) bestaat uit vier onderdelen:
• Signaleren van informatie / elke gestelde vraag wordt geregistreerd, signaleren vanuit media,
etc.
• Redactie maakt infopakketten (soort digitale dossiers), documenteert ook activiteiten,
opgedeeld in interessegebieden. Er zijn er ong. 500 actief (infopakketten).
• Activiteiten (lezingen e.d.)
• Kennispartners: kennis toevoegen aan activiteit of infopakket.

Er is een portal gemaakt om toegang te geven tot deze vier onderdelen; nu in demo, gaat live in juni. Het idee is dat iedere bibliotheek voor zichzelf bepaalt welke infopakketten worden gepresenteerd, met een mogelijkheid tot co‐creatie met samenwerkingspartner – dat kan iedereen zijn (bedrijf, buurman, etc). Kennispartners zijn een nieuwe toevoeging. Portal is voor elke bibliotheek in NL te gebruiken. Tips worden zichtbaar na moderatie door de redactie. Het concept is overdraagbaar: andere bibliotheken betalen wel een bijdrage (5 cent per inwoner, 8% per verkocht kaartje incl. ideal betaling). Full‐tekst artikelen staan in de portal; afspraken met uitgevers gelden dan niet meer (mogelijkheid om door te gaan linken naar Blendle). Het project legt een mooie link tussen de collectie en connectie met de omgeving rondom de bibliotheek en kan bibliotheken helpen hun programmering verder uit te werken en hun lokale netwerk uit te breiden.

donderdag 4 juni 2015

werkconferentie VOB Koers bepalen, een terugblik

Zojuist kreeg ik het evaluatieformulier toegestuurd van de VOB werkconferentie Koers bepalen. En dat herinnerde me er aan dat ik had beloofd om er een blog aan te wijden. Dus bij deze.

De dag stond natuurlijk al goed in de belangstelling door de column van Annemarie van Gaal over businessmodellen van de bibliotheek in het Financieel Dagblad. Ter plekke gaf Annemarie toe dat columns natuurlijk heel erg prikkelend moeten zijn, en dat we vooral moesten weten dat ze bibliotheken een heel warm hart toedraagt. Waarvan acte en wat ze gedurende de dag ook wel een paar keer liet merken.

Ik stip wat dingen aan die mij troffen zonder volledig te willen zijn over het totale programma. Spreker Bruno Verbregt uit Vlaanderen had af en toe de lachers op zijn hand. Maar hij zei ook rake dingen. Zo een paar van zijn observaties:
- Als je een nieuw gebouw krijgt is dat aanleiding voor verandering; als je gaat veranderen heb je misschien wel een ander gebouw nodig.
- In Nederland wordt teveel gefocust op geld verdienen. Wij kijken niet hoe we kunnen zorgen voor goede waarden en hoe we ons geld zo goed mogelijk kunnen besteden om dit te bereiken. In Nederlands bibliotheekwerk gaat het teveel over antwoorden geven in plaats van vragen op te werpen. We moeten ons bevrijden van kokerbeelden, de echte wereld bestaat uit chaos en verlies. De eerste taak van de bibliotheek is dromen aanjagen.
- Nederlandse bibliotheken focussen teveel op heldere doelen. Reizen is je vaste waarden achter je laten, het onbekende opzoeken. Als bibliotheek moet je niet denken dat je weet waar je over 5 of 10 jaar staat. Ga het avontuur aan.
- We hebben angst voor disruptie. We moeten de focus op het doel loslaten. Veel bibliotheken reageren verkrampt of afwijzend op little free libraries, terwijl daar juist mooie kansen liggen. Hij had zelf een mooi idee voor een boeken airbnb. Mensen in contact brengen met het boek dat ze zoeken, niet alleen uit de bibliotheekcollectie, maar ook wat mensen thuis hebben.
- De bibliothecaris moet dienend zijn en innemend, naast ondernemend.

Een groot gedeelte van zijn pleidooi was uit mijn hart gegrepen en bemoedigt mij weer in de reis die we in Kennemerwaard aan het maken zijn. Twijfelend de toekomst in, kijken wat er achter de horizon ligt. Wat een prachtig vergezicht!

's Middags twee 'workshops' bezocht. Van Mieke van der Linden, directeur kinderopvang in Zuid-Holland. Een herkenbaar verhaal over hoe de cultuur van je organisatie heel bepalend is voor hoe ideeën opgepakt worden. En hoe medewerkers zich manifesteren in je organisatie. Het zou wel interessant kunnen zijn om te zien welke cultuur dominant is in Nederlandse bibliotheken, en of er grote verschillen zijn in bibliotheken.
concurrerende waarden model Quinn
Ze deed een stevig pleidooi voor het overboord zetten van managementvraagstukken en werkvloerproblemen als agendapunten op vergaderingen. Heb het over 'je verhaal', over welke samenwerkingspartners je wilt hebben, wie je community is en hoe je die gaat bereiken. Dat weet je natuurlijk wel als directeur, maar toch val ik vaak in de valkuil om het wel over managementvraagstukken te hebben en intern minder vaak over 'het verhaal'. En haar mantra was "Doen is het nieuwe denken, ga niet eindeloos vergaderen, sta dat niet toe als directie." Dat is dan ook een wijze les.....

De workshop van Roel Zuidhof van bibliotheek Nijkerk vond ik inspirerend in die zin dat ik diepe bewondering heb voor zijn veerkracht, optimisme en humor. Als je met een inkoopprocedure wordt geconfronteerd, als de gemeente dreigt je subsidie op nul te zetten dan hakt dat er natuurlijk wel in. En dat zal bij Roel ook zeker het geval zijn geweest. Maar hij is niet bij de pakken gaan neerzitten. Hij is in overleg gegaan met samenwerkingspartners, hij is met een strategie op de proppen gekomen en hij heeft zijn koers bijgesteld. En dat alles verteld hij behoorlijk blijmoedig. Roel: "Als je dit niet kunt en niet wilt, dan moet je voor jezelf de conclusie trekken dat je niet de juiste man meer bent op deze plek." Chapeau! Ik weet niet of ik dat zo zou kunnen, ik hoop er nooit achter te hoeven komen. En mocht dat wel het geval zijn hoop ik dat ik genoeg zelfreflectie heb om zo'n keuze te kunnen maken.

Als laatste gaf Annemarie van Gaal ons nog een bespiegeling mee vanuit haar praktijk met ondernemers. Er zijn twee type ondernemers zegt zij.
1. Ik heb het beste product, en met het draaien aan de knoppen van de marketingmix komt mijn product hoe dan ook wel op de markt en aan de man.
2. Ik laat mij graag verrassen door de markt, ik denk dat ik die markt wat te bieden heb, en ik denk dat ik dat samen met de markt moet doen.
Onder groep 1 zitten de meeste faillissementen,  groep 2 redt zich uiteindelijk altijd wel.
Blijf niet hangen in de oude aanpak, maar kijk hoe je op een ander manier het werk kunt organiseren.

Heb ik nu iets nieuws opgestoken deze dag? Nee, niet echt. Heb ik nieuwe ideeën opgedaan. Ja, dat zeker wel. Ben ik gescherpt in mijn denken? Jazeker, ik heb weer stof tot nadenken gekregen. Heb ik antwoorden gekregen op vragen? Ja en nee. Ik heb weer bevestigd gekregen dat de vraag belangrijker is dan het antwoord. Dus ik ga me blijven verwonderen, verrassen, verbazen en af en toe stiekem volgens de aard van dit beestje met grote stelligheid iets vinden..... ;-)
In de hoop dat iemand zich uitgedaagd voelt om die zekerheid onderuit te schoffelen en mij weer in verwarring achter laat... zoekend..... vragend.....